Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti PO zavádza priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb na rozdiel od doterajšej nepriamej trestnoprávnej zodpovednosti.

Hlavným účelom zavedenia právnej zodpovednosti právnických osôb (teda nielen trestnoprávnej) je vyhnúť sa stavu, že nikto nebude postihnutý, ak nedôjde k postihnutiu páchateľa, ak ho nie je možné v dôsledku zložitých štruktúr riadenia v obchodných spoločnostiach zistiť. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je riešením neschopnosti alebo nemožnosti odhaliť páchateľa trestného činu spáchaného v rámci právnickej osoby. Samozrejme,  na druhej strane páchatelia v rámci právnickej osoby používajú stále zložitejšie metódy, ako sa vyhnúť naplneniu skutkových podstát trestných zákonov štátov.

Jednotlivé trestné činy a predpoklady trestnej zodpovednosti právnickej osoby sú upravené v paragrafoch 3 a 4 Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestné činy sú taxatívne uvedené v § 3 Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vychádzajúc z katalógu trestných činov upravených v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.