Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Výrazná úspora na poplatkoch v prípade katastrálneho konania

V zmysle zákona č. 304/2009, z 24. júna 2009, je možné katastrálne konanie vykonať aj elektronicky a to od 1. septembra 2009, kedy zákon nadobudol účinnosť. Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností podpísané zaručeným elektronickým podpisom znižujú správné poplatky o polovicu:

návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je 33,- € namiesto 66,- €,
návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (v lehote do 15 dní) je 130,- € namiesto 265,50 €.