Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Výrazná úspora na poplatkoch v živnostenskom registri

Od 1.1.2012 je možné na živnostenský register podávať rôzne typy podaní (ohlásenie živnosti – novej alebo rozšírenej, žiadosť o výpis zo živnostenského registra, oznámenie o zmenách, o ukončení podnikania, o pozastavení alebo zmene doby pozastavenia živnosti). Znamená to, že podnikatelia, ktorí sa rozhodnú využívať elektronické podania, už nemusia navštíviť živnostenský úrad.

S možnosťou elektronického podania súvisí aj zmena správnych poplatkov na úseku živnostenského podnikania:

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
a) na každú voľnú živnosť BEZ POPLATKU namiesto 5€
b) na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 7,50€ namiesto 15€

Oznámenie o pozastavení resp. zmene pozastavenia 2€ namiesto 4€

Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa BEZ POPLATKU namiesto 3€

Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané BEZ POPLATKU namiesto 3€