Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Výrazná úspora na poplatkoch obchodného registra

Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov: “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku”. Uvedené platí pre všetky právne úkony týkajúce sa obchodného registra.

Porovnanie súdnych poplatkov s využitím a bez využitia ZEP-u:

Podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR Bez využitia ZEP 331€ S využitím ZEP 165,5€
Podanie návrhu na zápis a.s. do OR Bez využitia ZEP 829€ S využitím ZEP 414,5€
Podanie návrhu na zápis zmeny do OR Bez využitia ZEP 66€ S využitím ZEP 33€
Výpis z Obchodného registra Bez využitia ZEP 6,5€ S využitím ZEP 0,33€
Listina zo zbierky listín – 50 strán Bez využitia ZEP 16,5€ S využitím ZEP
0,33€