Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Úroky z omeškania výživného – novela zákona o rodine

Vláda dňa 30.4.2013 súhlasila s poslaneckou novelou zákona, podľa ktorej bude možné žiadať úroky z omeškania z neuhradeného splatného výživného, čiže z výživného ktoré nebolo uhradené v stanovenom termíne, a to vo výške stanovenovenej podľa Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov. Návrh sa momentálne nachádza v druhom čítaní v parlamente. Poslanci navrhujú jeho účinnosť od 1. júna 2013.
Je navrhovaná jednomesačná lehota, čiže povinný bude v omeškaní až jeden mesiac odo dňa splatnosti výživného. Napríklad ak je výživné splatné dňa 15.06.2013 povinný bude v omeškaní až odo dňa 16.07.2013, od kedy sa budú počítať úroky z omeškania.