Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Spolupráca

Vzhľadom na široký záber činnosti je spolupráca s odborníkmi v jednotlivých oblastiach práva SR preto samozrejmosťou. Predovšetkým je to spolupráca s daňovými a účtovnými poradcami, s prednášajúcimi lektormi vysokých škôl, s notármi, s exekútormi, znalcami,ako aj s kolegami advokátmi. Právne poradenstvo je poskytované kvalitne a s prihliadnutím na prípad i v primeranom časovom horizonte za primerané ceny, vychádzajúc z platných predpisov. Ideálnym pracovným médiom, bez ktorého si v súčasnosti nedokážem predstaviť svoju prácu, je samozrejme internet. S jeho pomocou je práca ešte kvalitnejšia a rýchlejšia, pretože obratom je možné poradiť klientom prakticky okamžite. Vždy však dávam prednosť osobnému kontaktu s klientom, ale aj s protistranou klienta, pretože osobné stretnutia mnohé vyriešia a uľahčia a často vedú aj k mimosúdnym dohodám.