Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


ŠPECIALIZÁCIA

Ochrana hospodárskej súťaže

- Poradenstvo v oblasti ochrany pred nekalou hospodárskou súťažou a protimonopolnými praktikami

- Oznámenia o koncentrácii a proces získavania potrebných súhlasov a povolení na koncentráciu.

- Oznamovanie vo veciach fúzií a akvizícii.

- Kontrola koncentrácií Protimonopolným úradom SR.

- Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a ich výnimky, najmä selektívne a exkluzívne distribučné zmluvy.

- Zneužívanie dominantného postavenia.

- Kartelové dohody.

- Zastupovanie klientov v správnom konaní pred Protimonopolným úradom SR.

Bankové právo

- zastupovanie v rámci styku s bankami a inými finančnými inštitúciami

- právne poradenstvo pri úverových transakciách

- právne poradenstvo pri zabezpečovaní úverov

- právne poradenstvo a zastupovanie v sporoch  pri zmenkovom  a šekovom práve