Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Prístup ku klientom

Právo presadzujem so zameraním na individualitu toho ktorého prípadu, so všetkou citlivosťou, radím klientom, čo, ako a kedy uskutočniť, navrhujem možnosti riešení, všetko v súlade s platnými zákonmi SR. Dôležitosť prikladám budovaniu hlbokej dôvery medzi klientom a advokátom, samozrejmosťou je dodržiavanie povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, s cieľom v maximálne možnej miere ochraňovať práva a oprávnené záujmy klienta.

Mojimi klientmi sú aj malí a strední podnikatelia, ktorým poskytujem tzv. FULL SERVIS vo všetkých oblastiach činností a predmetu podnikania a pre ktorých by vlastné právne oddelenie bolo ekonomicky neefektívne.

Zodpovednosť voči klientovi je zabezpečená  formou poistenia zodpovednosti za škodu.