Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Novela zákonníka práce účinná od 01.06.2017

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 95/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V §94, ods. 5 je uvedené, v ktoré sviatky budú obchody zatvorené.

V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len “maloobchodný predaj”) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a Zákonníka práce (čerpacie stanice, lekárne, letiská, prístavy, zariadenia verejnej hromadnej dopravy, nemocnice, predaj cestovných lístkov a predaj suvenírov).

Novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júna 2017 sa zákaz práce v maloobchode rozširuje na celkovo 15 a ½ dňa v roku. Ide o nasledovné dni:

-      1. január,

-      6. január,

-      Veľký piatok,

-      Veľkonočná nedeľa,

-      Veľkonočný pondelok,

-      1. mája,

-      8. mája,

-      5. júla,

-      29. augusta,

-      1. septembra,

-      15. septembra,

-      1. novembra,

-      17. novembra,

-      24. decembra po 12.00 hodine,

-      25. decembra,

-      26. decembra.

Nejde len o zákaz práce za pokladňou, ale aj práce dokladania tovaru, zabezpečovania čistoty a upratovania predajne ako aj ďalšie práce súvisiace s maloobchodným predajom. Výnimka z tohto zákazu naďalej platí iba pre maloobchodný predaj v prevádzkach uvedených v prílohe č. 1a k Zákonníku práce ako je uvedené vyššie a bola rozšírená o prevádzky týkajúce sa maloobchodného predaja kvetov 8. mája, 1. septembra a predaja kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

Predmetný zákaz sa vzťahuje iba na zamestnanecké pracovnoprávne vzťahy a netýka sa podnikateľov fyzických osôb, ktorí si maloobchodný predaj zabezpečujú sami bez zamestnávania zamestnancov. Ak však zamestnávajú iné osoby, zákaz sa vzťahuje samozrejme aj na nich. Prevádzky vedené živnostníkmi, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov (teda ani dohodárov), môžu zostať otvorené bez ohľadu na to, aký sortiment sa v nich ponúka.