Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


O nás
Advokátka JUDr. Anna Líšková - poskytujem komplexné právne služby na území Slovenskej republiky, advokátsku činnosť vykonávam od roku 2004 a som zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 3531.

Právne poradenstvo poskytujem súkromným osobám i malým a stredným podnikateľom, v rámci poskytovaných služieb ponúkam komplexný právny servis pre klientov, a to najmä formou zastúpenia pred súdmi, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy, spracúvaním právnych rozborov a analýz, vypracovaním zmlúv, právnych dokumentov a iných listín, a zastupovaním pri rokovaní s tretími osobami, podávaním žalôb, návrhov, žiadostí, podnetov a opravných prostriedkov v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva. a štátnymi orgánmi.

Vo svojej právnej praxi sa v rámci advokátskej činnosti zaoberám poskytovaním právneho poradenstva a právnych služieb prakticky vo všetkých oblastiach práva SR, okrem trestného práva. Dominantnými oblasťami sú však obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo a správne právo.

V spolupráci s realitnými kanceláriami poskytujem právny servis a poradenstvo pri príprave a vyhotovení všetkých zmluvných podkladov spojených s kúpou, predajom alebo nájmom nehnuteľností.

IČO: 51 778 904
DIČ: 1025545389
Zapísaná do zoznamu SAK pod číslom 3531

Aktuality